Atlarda Ebeveyn Tayin Kitinin Geliştirilmesi

Türkiye atçılık sektöründe büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Son 5 yılda at sayısındaki artış bunu göstermektedir. Atların dünya standartlarına uygun bir şekilde soy kütüklerinin tutulduğu ülkemizde, atlarda ebeveyn tayini de genetik yöntemler ile yapılmaktadır. Proje ile amaçlanan ülkemiz tarafından ithal edilen ebeveyn tayin kiti yerine, yerli malı, düşük maliyetli, kullanıcı kolaylığı sağlayan ve ISAG standartlarına uygun olan ebeveyn tayin kiti üretmektir. Üretilmesi planlanan bu kit sadece Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayarak ilgili kitin ithalatının önünü kesmeyecek, aynı zamanda yurtdışı pazarına açılarak başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere, Orta Doğu ve Avrupa’ya da ihraç edilmesi hedeflenecektir.

 

Yapılması planlanan çalışma ile, ülkemizdeki atlara uygun özellikte genetik yöntemlerle çalışan ebeveyn tayin kiti üretilmesi planlanmaktadır. Bu ürün için, öncelikle ISAG tarafından belirlenen ve dünyada ebeveyn tayininde kullanılan gen bölgeleri taranacaktır. Bu bölgelerden, ebeveyn tayininin istatistiki olarak %99,73 doğrulukla saptayabilecek olanlar seçilecek ve bir kit haline getirilecektir. Kullanılacak analiz yöntemi, bu test için tüm dünyada da kullanılan kapiller elektroforez ile fragman analizidir.