Anadolu Mandası’na Özgü Ebeveyn Tayin Kiti Oluşturulması

Hayvan ıslahında, damızlık özelliği olan hayvanların seçilebilmesi için pedigri tayini bir zorunluluktur. Dünyada sürdürülebilir verimin sağlanması amacıyla rutin olarak uygulanan bu yöntemin Türkiye’de de uygulanabilmesi amacıyla projeler yürütülmektedir. Anadolu Mandası’nın da ekonomik değeri, marka değeri yüksek ürünler üretmesi ve yerli ırk olması nedeniyle yüksek verim potansiyelinin bulunması, bu türün hayvan ıslahında önemli bir yere  sahip olduğunu göstermektedir.

Yürütülen proje, Anadolu Mandası’nın ıslahındaki performansı arttıracak genetik yöntemlerle ebeveyn tayini yapılmasına yönelik bir çalışmadır.  Projede, mandalara özgü mikrosatellit bölgelerine fragman analizi yapılarak, ebeveyn tayini yapılacaktır. Elde edilen veriler, istatistik programı kullanılarak anlamlandırılacak ve %99,73 doğrulukla ebeveyn tayini yapılabilecektir. Projenin nihai ürünü, mandalarda ebeveyn tayini yapabilmesini sağlayacak genetik temelli kit olacaktır. Bu kit kullanılarak, yüksek verimlilikli bireyler (hem dişi, hem erkek) belirlenerek, damızlık olarak kullanılanılabilecek ve daha yüksek verimlilikli hayvanlar elde edilebilecektir.